Virtuálne sídlo

Založenie živnosti pre osoby z Ukrajiny: cena, postup a náležitosti

2023-11-29T17:12:42+01:00Kategórie: Virtuálne sídlo, Živnosť|Tags: , , |

Postup a náležitosti CHCEM ZALOŽIŤ ŽIVNOSŤ len za 19€ Ak ste občanom Ukrajiny a chcete si založiť živnosť na Slovensku, postup je v skratke nasledovný: Získanie potrebných dokladov: Najprv si získajte potrebné doklady. Musíte mať platný pas alebo iný identifikačný dokument a platný výpis z registra trestov preložený do slovenského jazyka. Vybranie správneho typu živnosti: Rozhodnite sa, akú činnosť budete vykonávať. Vyberte si zoznam živností a zistite, ktorá najlepšie zodpovedá vašim plánom. Zaplatenie poplatku: Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť registračný poplatok. Vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení: Po schválení vašej žiadosti vám bude vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Oznámenie [...]

Aké sú výhody virtuálneho sídla?

2023-07-04T02:39:23+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|

Čo je to virtuálne sídlo a je výhodné? Využitie virtuálneho sídla predstavuje alternatívnu možnosť prenájmu kancelárie pre spoločnosti alebo zakladateľov, ktorí nemajú vlastnú nehnuteľnosť, ktorá by mohla byť oficiálne uvedená ako sídlo spoločnosti v obchodnom registri Slovenskej republiky. Virtuálne sídlo ponúka niekoľko výhod, ako napríklad prestížnu adresu zapísanú v obchodnom registri ako sídlo spoločnosti, nízke prevádzkové náklady a ochranu anonymity skutočného sídla spoločnosti. Virtuálne sídlo firmy je adresa nehnuteľnosti, ktorá je uvedená ako sídlo alebo miesto podnikania firmy v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo iných registroch. Avšak, na rozdiel od skutočného miesta podnikania, je to len prenajatá adresa resp. nehnuteľnosť, [...]

Vzor súhlasu vlastníka nehnuteľnosti pre zápis sídla do OR, Živnostenského registra alebo Ministerstva vnútra

2023-07-03T00:04:25+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|Tags: , , |

Čo je to súhlas vlastníka nehnuteľnosti a čo musí obsahovať? Pre zápis sídla spoločnosti do obchodného registra je dôležité preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá sa má použiť ako sídlo. Alternatívne je možné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorý umožňuje jej použitie ako sídla napríklad virtuálne sídlo. Od 1. októbra 2020 sa vykonali niektoré zmeny týkajúce sa súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Zmeny boli zavedené novelou zákona č. 390/2019 Z. z., ktorou sa upravuje Obchodný zákonník. Novou požiadavkou je úradné overenie podpisu vlastníka/ov na súhlase vlastníka nehnuteľnosti oproti tomu ako to bolo v minulosti kde postačoval len bežný podpis [...]

Súhlas so zriadením sídla od 1.10.2020

2023-07-03T00:46:38+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|Tags: , , , , |

Potrebujete zmeniť sídlo? Pozor od 1.10.2020 prichádza do platnosti zmena kde pri každej zmene sídla musí byť dodaný súhlas so zriadením sídla overený NOTÁROM, na MATRIKE alebo ELEKTRONICKY cez OP ! V opačnom prípade súd spoločnosť odmietne zapísať. Okrem sídla nastávajú zmeny aj pri týchto úkonoch S účinnosťou od 01.10.2020 sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ako aj zákon č.530/2003 Z.z. (zákon o obchodnom registri). Založení s.r.o. - Spoločník a ani Konateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA Zmeny v s.r.o.- Nový konateľ, prevodca a ani nadobúdateľ nemôže byť osoba, voči [...]

Go to Top