virtuálne sídlo

Vzor súhlasu vlastníka nehnuteľnosti pre zápis sídla do OR, Živnostenského registra alebo Ministerstva vnútra

2023-07-03T00:04:25+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|Tags: , , |

Čo je to súhlas vlastníka nehnuteľnosti a čo musí obsahovať? Pre zápis sídla spoločnosti do obchodného registra je dôležité preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá sa má použiť ako sídlo. Alternatívne je možné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorý umožňuje jej použitie ako sídla napríklad virtuálne sídlo. Od 1. októbra 2020 sa vykonali niektoré zmeny týkajúce sa súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Zmeny boli zavedené novelou zákona č. 390/2019 Z. z., ktorou sa upravuje Obchodný zákonník. Novou požiadavkou je úradné overenie podpisu vlastníka/ov na súhlase vlastníka nehnuteľnosti oproti tomu ako to bolo v minulosti kde postačoval len bežný podpis [...]

Založenie živnosti 2023

2023-07-03T00:42:50+02:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , , , |

Čo je to Živnosť a aké sú podmienky prevádzkovania? Zákon Živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne Fyzickou osobou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.  Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností: voľná  remeselná  viazaná  Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len nasledovné podmienky  vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť Na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné splniť aj ďalšie podmienky odbornej praxe napríklad dosiahnuté vzdelanie v obore alebo niekoľko ročná prax v obore Zoznam voľných, remeselných a viazaných živností môžete nájsť tu:  voľné živnosti viazané živnosti remeselné živnosti [...]

Go to Top