Formuláre

Založenie s.r.o.

Je potrebné vyplniť podľa OP

STIAHNI

Založenie Živnosti

Je potrebné vyplniť podľa OP

STIAHNI

Založenie OZ

Je potrebné vyplniť podľa OP

STIAHNI

Zmena v s.r.o.

Je potrebné vyplniť podľa OP

STIAHNI

Zmena v živnosti

Je potrebné vyplniť podľa OP

STIAHNI

Zmena v OZ

STIAHNI

Je potrebné vyplniť podľa OP

Kúpa Ready Made s.r.o.

Je potrebné vyplniť podľa OP

STIAHNI

Zápis Konečný užívateľ výhod

Je potrebné vyplniť podľa OP

STIAHNI

Zoznamy

Voľné živnosti

Viazané živnosti

Remeselné živnosti

Založenie s.r.o. – DOKUMENTY

Súhlas so zriadením sídla

Od 1.10.2020

STIAHNI

súhlas je potrebné mať overený!

Rozhodnutie jediného spoločníka

len pri jednoosobovej s.r.o.

Je potrebné overiť notárom a alebo na matrike

Zápisnica Valného zhromaždenia

Pri viac osobovej s.r.o.

Je potrebné overiť notárom a alebo na matrike

Zakladateľská listina

Len pri jednoosobovej s.r.o.

Je potrebné overiť u notára a alebo na matrike

Spoločenská zmluva

Pri viacosobovej s.r.o.

Je potrebné overiť u notára a alebo na matrike

Podpisový vzor konateľa

Uvádzajú sa všetci štatutári

Nie je potrebné overiť u notára a alebo na matrike

Založenie OZ – DOKUMENTY

Súhlas so zriadením sídla

Od 1.10.2020

je potrebné mať súhlas overený

Rozhodnutie jediného spoločníka

len pri jednoosobovej s.r.o.

Je potrebné overiť notárom a alebo na matrike

Zápisnica Valného zhromaždenia

Pri viac osobovej s.r.o.

Je potrebné overiť notárom a alebo na matrike

Zakladateľská listina

Len pri jednoosobovej s.r.o.

Je potrebné overiť u notára a alebo na matrike

Spoločenská zmluva

Pri viacosobovej s.r.o.

Je potrebné overiť u notára a alebo na matrike

Podpisový vzor konateľa

Uvádzajú sa všetci štatutári

Nie je potrebné overiť u notára a alebo na matrike