ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Na základe novely zákona č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu má každá spoločnosť založená pred 1.11.2018 povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra a to najneskôr do 31.12.2019. Spoločnosti založené od 1.11.2018 už údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú pri návrhu na zápis do ORSR priamo v zápisovom formulári.

0EUR
CENA
0Dní
DOBA ZÁPISU ZMIEN
0
POKUTA ZA NEDODRŽANIE AŽ

Kto je konečný užívateľ výhod a čo potrebujete vedieť?

Konečný užívateľ výhod je každá FO /SPOLOČNÍK/, ktorá má minimálne 25% podiel na základnom imaní spoločnosti prípadne má právo vymenovať ustanoviť, odvolávať štatutárov a iné riadiaci orgány spoločnosti. Ak žiadna FO nespĺňa tieto kritériá konečným užívateľom výhod je člen vrcholového manažmentu a teda štatutár /KONATEĽ/

Chcem vykonať zápis konečného užívateľa výhod len za 25€ vrátane všetkých poplatkov. BONUS k akejkoľvek zmene 3 mesiace Sídla ZADARMO

Kontaktujte nás na info@SRO-lacno.sk alebo +421 907 375 735

Zavoláme Vám naspäť . Naši poradcovia Vám vždy s radosťou pomôžu!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Potrebujete vedieť viac o nami poskytovaných službách? Máte špeciálne požiadavky? Sem s nimi