S.r.o. a živnosť – základné rozdiely a proces založenia

S.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) predstavuje jednu z obchodných spoločností upravených obchodným zákonníkom. Ide o právnickú osobu, ktorá sa často zakladá za účelom podnikania, ale môže mať aj iné ciele. V Slovenskej republike je s.r.o. veľmi populárna forma podnikania, čo svedčí o počte založených s.r.o.

Živnosť, na druhej strane, je najjednoduchšou formou podnikania pre fyzické osoby (živnostníkov). Definuje sa zákonom (živnostenským zákonom) ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.

Rozdiel medzi založením s.r.o. a živnosti spočíva v časovej a administratívnej náročnosti.

Založenie s.r.o. je síce časovo a administratívne náročnejšie (cca 12 dní) ako založenie živnosti (cca 3dni), no stále patrí k jednoduchším procesom v porovnaní s inými právnymi formami obchodných spoločností.

Založenie s.r.o. vyžaduje spísanie niekoľkých dokumentov, najmä spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. V tomto kroku vám vieme dokumenty pripraviť len za 49€. Podnikateľ musí podpísať zakladateľské dokumenty, pričom niektoré z nich vyžadujú notárske overenie. Následne je potrebné vyžiadať osvedčenie o živnostenskom oprávnení na Jednotnom kontaktnom mieste (živnostenskom úrade). Po vydaní osvedčenia sa podá návrh na zápis do obchodného registra a uhradí súdny poplatok vo výške 150 €. Tento proces trvá približne 10-20 pracovných dní.

Naopak, založenie živnosti je oveľa jednoduchšie. Stačí vyplniť formulár tu a všetko za vás spracujeme a podáme na Okresný úrad odboru živnostenského podnikania, tzv. jednotné kontaktné miesto (JKM). V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné preukázať aj odbornú spôsobilosť. Oprávnenie na podnikanie vzniká už dňom vykonania ohlásenia živnosti, a JKM vydá podnikateľovi osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) do 3-5 pracovných dní.

Výsledkom porovnania je, že z hľadiska náročnosti založenia vyhráva živnosť. Je to rýchlejší a jednoduchší spôsob začatia podnikania v porovnaní s procesom založenia s.r.o.. Rozdielov je však viacero a aj podstatnejších ako čas založenia a to napríklad ručenie viď nižšie.

Ručenie za záväzky s.r.o. a živnosti:

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je ručenie za záväzky obmedzené na výšku vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. Väčšinou sa vklad spoločníka spláca v plnej výške pri založení s.r.o..

V prípade živnosti je ručenie majetkom neobmedzené a živnostník ručí za záväzky nielen svojim obchodným, ale aj osobným majetkom. Toto zahŕňa aj majetok v rámci BSM manželstva, pokiaľ manželia nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo majetku.

Výsledok porovnania je: Tento bod jednoznačne zvýhodňuje právnu formu s.r.o., keďže eliminuje riziko ručenia osobným majetkom spoločníka.

Spôsob vyplácania zisku z s.r.o. a zo živnosti:

Vyplácanie zisku z s.r.o. je komplikovanejšie ako v prípade živnosti. Spoločník s.r.o. má nárok na vyplatenie zisku vo forme dividendy až po ukončení zdaňovacieho obdobia spoločnosti (na konci roka) po podaní daňového priznania a uhradení dane z príjmov. Až vtedy si spoločník môže vyplatiť zdanený zisk, ktorý je určený na rozdelenie medzi spoločníkov. Inou možnosťou získania príjmu zo spoločnosti je vyplácanie odmien konateľovi spoločnosti. Často je jediným spoločníkom aj konateľom s.r.o., ale vyplácanie takejto odmeny konateľovi podlieha dane a odvodom ako u zamestnanca.

Vyplácanie zisku z príjmu živnosti je jednoduchšie. Príjmy, ktoré prichádzajú na účet živnostníka, sú jeho majetkom, ale je dôležité, aby si živnostník vždy ukladal peniaze na úhrady odvodov a daní.

Výsledok porovnania: Tento bod hovorí v prospech živnosti.

Zdielaj tento článok!

Zavoláme Vám naspäť . Naši poradcovia Vám vždy s radosťou pomôžu!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Potrebujete vedieť viac o nami poskytovaných službách? Máte špeciálne požiadavky? Sem s nimi