Založenie s.r.o.

Porovnanie s.r.o. vs. živnosť 2023

2023-11-29T17:43:20+01:00Kategórie: Založenie s.r.o., Živnosť|Tags: , , |

S.r.o. a živnosť - základné rozdiely a proces založenia S.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) predstavuje jednu z obchodných spoločností upravených obchodným zákonníkom. Ide o právnickú osobu, ktorá sa často zakladá za účelom podnikania, ale môže mať aj iné ciele. V Slovenskej republike je s.r.o. veľmi populárna forma podnikania, čo svedčí o počte založených s.r.o. Živnosť, na druhej strane, je najjednoduchšou formou podnikania pre fyzické osoby (živnostníkov). Definuje sa zákonom (živnostenským zákonom) ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Rozdiel medzi založením s.r.o. a živnosti spočíva v časovej a administratívnej náročnosti. [...]

Poplatky pri založení s.r.o. v roku 2023

2023-11-29T17:13:37+01:00Kategórie: Založenie s.r.o.|Tags: , , , |

Aké sú poplatky za založenie s.r.o. v roku 2023 a koľko vás to bude stáť? Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku v roku 2023 sa vyskytujú rôzne poplatky. V nasledujúcom článku získate podrobné informácie o týchto poplatkoch a zároveň sa dozviete, ako je možné pri založení s.r.o. ušetriť. Výška poplatkov je stanovená zákonom č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Medzi tieto poplatky patria notárske poplatky a poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia. Notárske poplatky sa týkajú overenia podpisov na dokumentoch potrebných pri založení s.r.o. Overenie podpisu je vyžadované na zakladateľskej [...]

Ako založiť s.r.o. v roku 2023? Postup a informácie

2023-07-03T00:13:39+02:00Kategórie: Založenie s.r.o.|Tags: , , |

Ako založiť s.r.o. v roku 2023? Čo k tomu budete potrebovať? Výber obchodného názvu Prvým krokom je výber unikátneho obchodného názvu pre vašu spoločnosť. Je dôležité, aby obchodný názov s.r.o. nebol zameniteľný s inými podnikateľmi (ak by sa tak stalo súd tento návrh zamietne). Pri registrácii obchodného názvu je potrebné zohľadniť tieto kritériá. Overte si existenciu obchodného názvu na stránke obchodného registra www.orsr.sk alebo v zozname občianskych združení ministerstva vnútra na stránke https://ives.minv.sk/rmno/ Pri výbere obchodného názvu je tiež dôležité zvážiť možnú zameniteľnosť s inými názvami, napríklad „Micro s.r.o.“ a „Mycro s.r.o.“. Tak isto je [...]

Go to Top