Poplatky pri založení s.r.o. v roku 2023

2023-11-29T17:13:37+01:00Kategórie: Založenie s.r.o.|Tags: , , , |

Aké sú poplatky za založenie s.r.o. v roku 2023 a koľko vás to bude stáť? Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku v roku 2023 sa vyskytujú rôzne poplatky. V nasledujúcom článku získate podrobné informácie o týchto poplatkoch a zároveň sa dozviete, ako je možné pri založení s.r.o. ušetriť. Výška poplatkov je stanovená zákonom č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Medzi tieto poplatky patria notárske poplatky a poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia. Notárske poplatky sa týkajú overenia podpisov na dokumentoch potrebných pri založení s.r.o. Overenie podpisu je vyžadované na zakladateľskej [...]