Potrebujete zmeniť sídlo?

Pozor od 1.10.2020 prichádza do platnosti zmena kde pri každej zmene sídla musí byť dodaný súhlas so zriadením sídla overený NOTÁROM, na MATRIKE alebo ELEKTRONICKY cez OP ! V opačnom prípade súd spoločnosť odmietne zapísať.

Virtuálne sídlo Bratislava

Okrem sídla nastávajú zmeny aj pri týchto úkonoch

S účinnosťou od 01.10.2020 sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ako aj zákon č.530/2003 Z.z. (zákon o obchodnom registri).

  • Založení s.r.o. – Spoločník a ani Konateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA

  • Zmeny v s.r.o.– Nový konateľ, prevodca a ani nadobúdateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA

  • Výmaz s.r.o. – z obchodného registra budú vymazaní – živnostníci, organizačné zložky zahraničných osôb, spoločnosti ktoré majú Imanie v SK korunách, spoločnosti ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016
  • Podávanie návrhu do OR – návrh na zápis údajov, zmien a výmaz údajov z obchodného registra, je možné podať len elektronicky.
  • Povinný zápis chýbajúcich údajov – dátum narodenia a rodné číslo pri spoločníkoch, resp. IČO pri spoločnosti s.r.o.
  • Povinný výmaz obmedzenia konania konateľa – Obmedzenie konateľa už nie je možné zapísať do obchodného registra

  • LIKVIDÁCIA SRO – likvidácia prešla zásadnou zmenou a výrazne sa skomplikovala a tým aj predražila a predĺžila.

Kto rozhoduje o zmene sídla a ako zmenu vykonať?

O zmene sídla rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti a alebo jediný spoločník spoločnosti.  Tak ako každú zmenu tak aj zmenu sídla je potrebné oznámiť a zapísať do obchodného registra.

“Zmena sídla je platná až zápisom do Obchodného registra a teda nestačí vám mať podpísanú napríklad zmluvu.”

K návrhu na zápis zmeny do obchodného registra sa okrem súhlasu so zriadením sídla dokladá aj zápisnica z valného zhromaždenia/rozhodnutia jediného spoločníka a úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny

Túto zmenu je potrebné oznámiť aj príslušným úradom ako napríklad daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa a pod…..

TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a túto zmenu do Obchodného registra Vám vykonáme za AKCIOVÚ cenu len 33€.

Zdielaj tento článok!

Zavoláme Vám naspäť . Naši poradcovia Vám vždy s radosťou pomôžu!

Nenašli ste, čo ste hľadali? Potrebujete vedieť viac o nami poskytovaných službách? Máte špeciálne požiadavky? Sem s nimi