Súhlas so zriadením sídla od 1.10.2020

2023-07-03T00:46:38+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|Tags: , , , , |

Potrebujete zmeniť sídlo? Pozor od 1.10.2020 prichádza do platnosti zmena kde pri každej zmene sídla musí byť dodaný súhlas so zriadením sídla overený NOTÁROM, na MATRIKE alebo ELEKTRONICKY cez OP ! V opačnom prípade súd spoločnosť odmietne zapísať. Okrem sídla nastávajú zmeny aj pri týchto úkonoch S účinnosťou od 01.10.2020 sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ako aj zákon č.530/2003 Z.z. (zákon o obchodnom registri). Založení s.r.o. - Spoločník a ani Konateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA Zmeny v s.r.o.- Nový konateľ, prevodca a ani nadobúdateľ nemôže byť osoba, voči [...]