Vzor súhlasu vlastníka nehnuteľnosti pre zápis sídla do OR, Živnostenského registra alebo Ministerstva vnútra

2023-07-03T00:04:25+02:00Kategórie: Virtuálne sídlo|Tags: , , |

Čo je to súhlas vlastníka nehnuteľnosti a čo musí obsahovať? Pre zápis sídla spoločnosti do obchodného registra je dôležité preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá sa má použiť ako sídlo. Alternatívne je možné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorý umožňuje jej použitie ako sídla napríklad virtuálne sídlo. Od 1. októbra 2020 sa vykonali niektoré zmeny týkajúce sa súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Zmeny boli zavedené novelou zákona č. 390/2019 Z. z., ktorou sa upravuje Obchodný zákonník. Novou požiadavkou je úradné overenie podpisu vlastníka/ov na súhlase vlastníka nehnuteľnosti oproti tomu ako to bolo v minulosti kde postačoval len bežný podpis [...]