oz

Podmienky registrácie do zoznamu prijímateľov 2% – občianske združenie

2023-07-03T00:18:04+02:00Kategórie: Občianske združenie|Tags: , , |

Čo potrebujete pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% ? Pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% musí OZ splniť nasledujúce podmienky: 1, Registráciu vykonáva notár prostredníctvom notárskej zápisnice. 2, OZ môže požiadať o registráciu, ak vzniklo vždy v predošlom roku v ktorom žiadosť chcete podať alebo predchádzajúcich rokoch. OZ založené napr.: v roku 2023 nemá právo na registráciu v roku 2023. 3, Registračné obdobie prebieha každoročne od 1. septembra do 15. decembra. Registrácia musí byť vykonaná každý rok, bez ohľadu na to, či bolo OZ zaregistrované v minulom období. Podmienky registrácie sú stanovené príslušným zákonom, konkrétne Zákonom o dani z príjmu [...]

Vyžiadanie výpisu z obchodného registra

2023-07-03T00:30:00+02:00Kategórie: Obchodný register, Živnosť|Tags: , , , , |

Kde môžem požiadať o informácie/výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra a iných registrov? Pri vykonávaní svojej činnosti potrebujú spoločnosti, živnostníci a občianske združenia získať výpisy, ktoré môžu byť informatívne alebo použiteľné na právne účely. Nasleduje spôsob, ako získať tieto výpisy: Výpis z Obchodného registra pre s.r.o.: Informatívny výpis (neplatný pre právne úkony): Vyhľadateľný a tlačiteľný zo stránky Obchodného registra: www.orsr.sk Oficiálny výpis (platný pre právne úkony) možno získať: Osobne u notára (poplatok 1,33 € / strana výpisu) Osobne na pošte (poplatok 4,- €) Osobne na Obchodnom registri (poplatok 6,50 €) Elektronicky cez portál www.slovensko.sk: Výpis je doručený žiadateľovi do jeho [...]

Go to Top