Podmienky registrácie do zoznamu prijímateľov 2% – občianske združenie

2023-07-03T00:18:04+02:00Kategórie: Občianske združenie|Tags: , , |

Čo potrebujete pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% ? Pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% musí OZ splniť nasledujúce podmienky: 1, Registráciu vykonáva notár prostredníctvom notárskej zápisnice. 2, OZ môže požiadať o registráciu, ak vzniklo vždy v predošlom roku v ktorom žiadosť chcete podať alebo predchádzajúcich rokoch. OZ založené napr.: v roku 2023 nemá právo na registráciu v roku 2023. 3, Registračné obdobie prebieha každoročne od 1. septembra do 15. decembra. Registrácia musí byť vykonaná každý rok, bez ohľadu na to, či bolo OZ zaregistrované v minulom období. Podmienky registrácie sú stanovené príslušným zákonom, konkrétne Zákonom o dani z príjmu [...]