Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO

2021-01-12T14:57:28+01:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , |

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne Vymeriavací základ a minimálny základ SZČO pre odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020 Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sa ročný vymeriavací základ vypočíta ako: základ dane z príjmov fyzických osôb z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dosiahnutý v rozhodujúcom období, ku ktorému sa pripočíta zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, [...]