Povinnosti po pozastavení živnosti

2023-08-02T01:04:25+02:00Kategórie: Živnosť|Tags: , |

Čo je potrebné urobiť po pozastavení živnosti?  Oznámenie o pozastavení podnikania voči daňovému úradu: Každý jednotlivec vykonávajúci živnostenskú činnosť, ktorý sa rozhodne dočasne pozastaviť svoje podnikanie, je povinný uviesť túto zmenu do pozornosti príslušnému daňovému úradu. Existuje možnosť vykonať tento krok aj v okamihu, keď sa oznámi pozastavenie živnosti na príslušnom živnostenskom úrade. Avšak, ak využijete naše služby na pozastavenie živnosti, nemusíte sa obávať tejto administratívnej úlohy, pretože my túto povinnosť za vás vybavíme. Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni: Ako živnostník, nemusíte samostatne oznámiť pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni. Toto oznámenie bude za vás vybavené príslušným živnostenským úradom alebo JKM [...]