Sankcie za nesprávne údaje v Obchodnom registri

2021-01-08T01:34:15+01:00Kategórie: Obchodný register|Tags: , , , , , , |

Povinnosť konateľa zosúladiť údaje v Obchodnom registri a sankcie až do výšky 3 310€ za nezosúladenie údajov Ako sme Vás už informovali o vašej povinnosti a to, že konateľ musí oznámiť akúkoľvek zmenu na strane ich osobných údajov napr.: mena alebo adresy bydliska tak je potrebné vedieť, že sa to netýka len týchto údajov ale je potrebné aktualizovať aj napríklad živnostenské oprávnenia nakoľko tie prechádzajú rovnako úpravou a mohli byť zrušené zo zoznamu voľných živností tak ako napríklad tento rok 2020 živnosť /dopravná zdravotná služba/. Zákonná povinnosť káže nahlásiť túto zmenu obchodnému registru do 30 dní odo dňa zmeny údajov. [...]