kúpa

Sú tieto spoločnosti čisté? Garantujete ich pôvod?

2019-06-07T16:01:11+02:00Kategórie: |

Vzhľadom na to, že uvedené spoločnosti nie su v našej správe a ani nie sú našim majetkom nevieme vám garantovať pôvod spoločnosti. V prípade, že vám dokumenty ku kúpe spoločnosti budeme zabezpečovať my nemusíte sa báť pôvodu spoločnosti pred dátumom podpisu prevodu OP. Nami pripravené dokumenty sú spracované tak, že môžete v prípade akéhokoľvek probléu od zmluvy o prevode OP odstúpiť. Každopádne doporučujeme si pri kúpe takejto spoločnosti vyžiadať od predávajúceho doklad o Bezdlžnosti ako z daňového úradu tak aj poisťovní. Následne nahliadnuť do účtovníctva a skontrolovať si či má spoločnosť splnené všetky zákonné povinnosti a zverejnené všetky účtovné závierky a [...]

Chcem kúpiť firmu z BAZARU ako?

2019-06-07T15:50:13+02:00Kategórie: |

Kúpa spoločnosti zo sekcie BURZU FIRIEM je veľmi jednoduchá. Pri každej spoločnosti je okrem názvu spoločnosti, popisu a ceny aj telefonický a emailový kontakt na predávajúceho.  Stačí kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na podmienkach predaja. Samotný prevod spoločnosti vám následne vieme vyriešiť a sprocesovať my.

Go to Top