Vzhľadom na to, že uvedené spoločnosti nie su v našej správe a ani nie sú našim majetkom nevieme vám garantovať pôvod spoločnosti. V prípade, že vám dokumenty ku kúpe spoločnosti budeme zabezpečovať my nemusíte sa báť pôvodu spoločnosti pred dátumom podpisu prevodu OP. Nami pripravené dokumenty sú spracované tak, že môžete v prípade akéhokoľvek probléu od zmluvy o prevode OP odstúpiť.

Každopádne doporučujeme si pri kúpe takejto spoločnosti vyžiadať od predávajúceho doklad o Bezdlžnosti ako z daňového úradu tak aj poisťovní. Následne nahliadnuť do účtovníctva a skontrolovať si či má spoločnosť splnené všetky zákonné povinnosti a zverejnené všetky účtovné závierky a pod.