Nie, nie je to potrebné. Živnostenský register automaticky ohlási vznik subjektu do zdravotnej aj sociálnej poisťovne ako aj na daňový úrad.