Nie. Bohužiaľ sídlo sa platí min. na 12 mesiacov vopred.