Živnostenský úrad má lehotu na vydanie živnostenského oprávnenie cca 3 dni v prípade ak nenastanú nejaké neočakávané komplikácie napríklad pri viazanej alebo remeselnej živnosti. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení živnostenský úrad zasiela zvyčajne do 10 dní od podania žiadosti.