Založenie spoločnosti s.r.o. trvá 10 dní od podania návrhu na registráciu firmy. Často sa stáva, že okresný súd zapíše novú spoločnosť aj skôr, ale naopak to môže byť z veľkého vyťaženia okresných súdov aj neskôr. Založenie s.r.o. svojpomocne môže trvať oveľa dlhšie ako pri elektronickom podaní. V prípade ak sa stane, že v návrhu budete mať chybu celý proces sa vám môže neúmerne predĺžiť.