NIE! S účinnosťou od 1.1.2016 sa splatenie imania preukazuje čestným vyhlásením, takže nebudete musieť pred zápisom doložiť výpis z účtu o vklade 5000€ do banky.