Uvedené nehnuteľnosti sú plne v našej správe a teda nemusíte mať žiadnu obavu, že by vaše sídlo bolo nečakane vypovedané.