K založeniu spoločnosti s.r.o. vám stačí platný Občiansky preukaz. V prípade ak ste cudzinec bez trvalého pobytu budeme od vas potrebovat aktuálny Výpis z registra trestov.